Hem > Vårt bildarkiv

Vårt bildarkiv

Välkommen till Storumans kommuns foto- och föremålsdatabas (Sofie 8 ). Denna webbsida har som grund fotografier från ett projekt som startade 1 december 2013 och pågick tom 30 november 2014. Syftet då var bl.a. att öka tillgängligheten till kommunens fotografiska kulturarv. Glädjande besked - om ett fortsatt projekt med en tidsperiod from 1 april 2018 tom 31 maj 2020. I detta fotoprojekt medverkar: Jordbruksverket, Leader Lappland, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Storumans kommun. Projektet har som syfte att öka tillgängligheten till kommunens fotografiska kulturarv samt att öka kunskapen om kommunens historia och stärka medborgarnas kulturella identitet. Vårt kulturarv är till stora delar kopplat till landskapet och dess innevånare - samer och nybyggare. I den nu beviljade fortsättningen av projektet arbetar vi med ett utökat samarbete med byaföreningar och övriga föreningar samt enskilda personer. Vi kommer också att arbeta med ny teknik och även ta med filmer i våra presentationer.

    Jordbruksverket_RGB.jpg                  Leader+f%C3%A4rg.jpg                      EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+f%C3%A4rg.JPG      

GDPR – Storumans kommuns fotoarkiv

Från och med 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) inom hela EU, den ersätter tidigare Personuppgiftslagen (PUL)

Storumans kommuns fotoarkiv följer denna förordning.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

se följande länk:

http://www.storuman.se/Kommun--politik/dataskydd/